e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura’ya şimdi geçin, ticaretinize hız katın!

e-Arşiv Fatura Nedir?

e-Arşiv Fatura, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak, e-Fatura mükellefi olmayan gerçek ve tüzel kişilere düzenlenen, oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlaması elektronik ortamda yapılan faturadır. Hukuki olarak kâğıt fatura ile aynı niteliklere sahiptir.


e-Arşiv Nedir?

e-Arşiv Nedir ? sorusuna yanıt aradığınızda Gelir İdaresi başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak düzenlenen faturaların elektronik ortama taşınması, muhafaza edilmesi ve elektronik ortamda raporlanmasını kapsadığını göreceksiniz. e-Arşiv Fatura sistemi ile hazırlanmış faturaların, alıcının ve göndericinin arasında güvenli bir şekilde ulaşması için geliştirilmiş bir sistemdir. Vergi Usul Kanunu VUK 509 hükümlerine göre, e-Arşiv kullanıcısı olabilmek için e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu vardır. e-Fatura ve e-Arşiv Fatura entegrasyonunuzu tamamladıktan sonra e-Fatura kullanıcısı olmayan tüm müşterilerinize e-Arşiv Faturası gönderebilirsiniz .e-Arşiv Fatura uygulaması kapsamında ise, elektronik ortamda oluşturulan fatura alıcısına kağıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli aslını oluşturur ve düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir. GİB’den e-Arşiv izni alan mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları faturayı, elektronik ortamda muhafaza etmektedirler.


Kimler e-Arşiv Fatura Kullanmak Zorundadır ?

e-Arşiv Nedir ? ve neden kullanılmalıdır sorusuna yanıt olarak, e-Arşiv sistemi ve e-Fatura sisteminin sağlamış olduğu artı değerlere bakabilirsiniz. e-Arşiv sisteminde, 7 iş günü otomatik ters kayıt ve onay bildirimi gibi akıllı algoritma hizmetleri sunulmaktadır. Günümüzde e-Arşiv sisteminden sadece e-Fatura sistemine kayıtlı olan kullanıcılar faydalanabilir. e-Arşiv sistemine geçiş yapmak e-Fatura kullanıcılarına büyük avantajlar sağlamaktadır. e-Arşiv uygulamasına hizmet sağlayan entegratörler sayesinde, perakende sektörü başta olmak üzere çok sayıda fatura gönderimi yapan firmalar zaman, iş gücü,dağıtım ve arşivlemede tasarruf sağlamaktadırlar. Ayrıca bu uygulamayı kendi bilgi ve işlem sistemi üzerinden veya özel entegre sistemi üzerinden olmak üzere iki ayrı yöntem ile kullanabilirsiniz.


Avantajlar

e-Arşiv Fatura’nın Avantajları

Dijitale Geçin

Faturalarınızı dijital ortama taşıyarak zamandan ve iş gücünden tasarruf etmenizi sağlar.

Maliyetlerinizi Düşürün

Kağıt fatura kullanırken fatura başı ödediğiniz masrafları e-Arşiv Fatura'ya geçerek kuruşlara düşürebilirsiniz.

Klasör Arşivlerinden Kurtulun

Fatura arşiviniz 10 yıla kadar dijital olarak saklanır.

Kolay Erişim

İstediğiniz zaman ve istediğiniz yerden geriye dönük elektronik faturalarınıza erişebilirsiniz.

e-Arşiv Fatura’ya Nasıl Geçebilirsiniz ?

İşletmenizin dijital dönüşümünü başlatmak için bize [email protected] üzerinden mail atabilir, iletişim sayfamız üzerinden talep gönderebilirsiniz.Uzman ekibimiz sizinle hemen iletişime geçerek aynı gün içerisinde başvurunuzu yaparak e-Arşiv Fatura kesmeye başlayabilirsiniz. Miyo'nun e-Arşiv Fatura uygulamasına hızlı geçiş yapıp, sorunsuz aktivasyon ile kullanmaya başlayabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura Hakkında Merak Edilenler

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura, elektronik ortamda gönderilen fatura olup bazı temel farklılıklara sahiptir. e-Fatura, e-Fatura mükellefi olan şirketler arasında elektronik ortamda fatura gönderilip alınmasını sağlar. Yani e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere e-Fatura gönderimi yapılamaz. Ayrıca e-Fatura’da gönderilen her fatura önce GİB’e iletilir, ardından alıcıya iletilmek üzere e-Fatura sistemine gönderilir.
e-Arşiv kullanabilmek için e-Fatura kullanıcısı olmak zorunludur.
e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş yapıldıktan sonra kağıt fatura kullanılmamalıdır. 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinin VIII. Diğer Hususlar maddesinde yer alan mücbir sebepler dahilinde e-Belge uygulamalarına dahil olan mükellefler uygulamaya dahil oldukları 7. günün sonuna kadar söz konusu belgeleri kağıt ortamda düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için e-belge ve kağıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.
e-Fatura mükellefi olmayan tüm kurum yada kişiler e-Arşiv Fatura mükellefi konumundadır. Bu kurum ya da kişilere e-Arşiv Fatura kesilmelidir.
e-Arşiv Fatura kesildikten ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na raporlandıktan sonra ebelge.gib.gov.tr adresinde bulunan e-Arşiv Fatura sorgulama sekmesinden sorgulanabilmektedir.
Öncelikle dijital ortamda arşivlendiğinden arşiv yükünden kurtulursunuz. Matbaa ve basım maliyetlerinden kurtulursunuz. Faturalarınızın dilediğiniz zaman excel raporunu ya da pdf çıktılarını alabilir, anlık olarak faturalarınıza ulaşabilirsiniz. e-mail ortamında gönderim sayesinde posta masrafından da kurtulursunuz.
e-Arşiv Fatura keserken alıcı bilgileri bölümünde yer alan VKN/TCKN alanına alıcının vergi kimlik numarası girildiğinde, sistem alıcısına göre fatura türünü otomatik seçer. Unvanı kısmına alıcının unvanı; T.C. Kimlik numarası girildiğinde ise alıcının adı ve soyadının tam olarak girilmesi zorunludur. Bu bilgiler girildikten sonra faturaya mal/hizmet ayrıntıları eklenir ve doğrudan portal üzerinden GİB sistemine iletilir.
Evet, iptal olabilir. e-Arşiv faturalar gönderici tarafından iptal edilen ve iptal durumlarının da GİB sistemine raporlanabildiği faturalardır. Bu nedenle gönderici sistem üzerinden iptal edebilir. İptalin gerçekleştiği gün, izleyen gün sonuna kadar GİB sistemine iptal durumu entegratör tarafından raporlanır.
Gönderici kullandığı ticari yazılım ya da GİB/Özel Entegratör portallerinden fatura oluşturur ve gönderir. Gönderilen faturalar GİB sistemlerine iletilir. GİB faturaları şema/schematron kontrolüne tabi tutar. Herhangi bir hata almayan faturalar GİB sisteminden başarılı olduğuna dair yanıtı döner. Böylece gönderici sistemlerinde de faturanın durumu başarılı olarak değişir.
Kağıt çıktısı alınarak alıcısına teslim edilen e-Arşiv Fatura imza yetkilisi tarafından imzalanır. Elektronik olarak alıcısına mail ortamında iletilecek e-Arşiv Fatura’nın görüntüsünde de imza olmalıdır. Bu faturalara imza yetkilisinin ıslak imzası taratılarak görsel şekilde eklenebilir.
Malın tesliminde e-Fatura veya e-Arşiv Fatura düzenlenir ve düzenleme tarihinin yanında saat ve dakikası yazılırsa ayrıca belge üzerinde "İrsaliye yerine geçer" ibaresi eklenirse e-Fatura ve e-Arşiv Fatura,sevk irsaliyesi yerine geçer.
Ayrıca matbu çıktısının satıcı ya da yetkili tarafından imzalanması gerekmektedir. Bu tür durumlarda ayrıca e-İrsaliye düzenlenmesine gerek yoktur.
e-Arşiv Fatura, e-Fatura da olduğu gibi geriye dönük olarak düzenlenebilmektedir.

Geriye dönük e-Arşiv Fatura düzenleme


Sevk İrsaliyesi kullanılarak yapılan satışlarda,e-Fatura veya e-Arşiv Faturanın 7 gün içinde düzenlenmesi gerekir. Hizmet teslimlerinde ise Sevk İrsaliyesi söz konusu olmadığı için e-Faturanın, hizmetin verildiği anda düzenlenmesi gerekmektedir.

e-Arşiv Fatura'da 7 günlük süre nasıl hesaplanır ?


Vergi Usul Kanunu'nun 231/5. maddesine göre faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 (yedi) gün içinde düzenlenmesi gerektiği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş kabul edileceği belirtilmiştir.

KDV Kanununa göre 7 günlük sürenin hesaplaması


7 günlük süre hesaplanırken ay sonlarına dikkat edilmesi gerekir. 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 10/a maddesine göre mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin ifası ile KDV yönünden vergiyi doğuran olay meydana gelmekte, bu işlemlere ait KDV'nin ise vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihin ait olduğu dönem KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.
al teslimi ve hizmet ifalarına ait KDV'nin, faturanın düzenlendiği ay değil, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği ay KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Aksine bir durum, KDV'nin geç beyanına neden olacağı için, bu durumda vergi ziyaı cezası uygulanır.

Geriye dönük e-Arşiv Fatura kesmenin cezası 2022Vergi Usul Kanunu'na göre fatura, malın teslimatının yapıldığı tarihten itibaren en fazla 7 gün içinde düzenlenmelidir. Bu süre aşıldığı takdirde hiç düzenlenmemiş sayılarak Vergi Usul Kanunu'nun 353. maddesine bağlı olarak Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. 7 günlük süreden sonra düzenlenen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılarak 2022 yılında 500 TL'den az olmamak üzere fatura tutarının %10 oranında özel usulsüzlük cezası kesilir.
VUK 353/1'e göre; "e-Belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesi gerekirken (istisnai haller haricinde) kağıt olarak düzenlenmesi veya hiç düzenlenmemiş sayılması durumunda; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 2022 yılı için 500 Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bir takvim yılı içinde her bir belge türüne ilişkin olarak tespit edilen özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 2022 yılı için 250.000 Türk lirasını geçemez.