e-Fatura

e-Fatura’ya şimdi geçin ve işletmenizin dijital dönüşümünü başlatın.

e-Fatura (Elektronik Fatura) Nedir ?

Ülkemizdeki vergi kanunlarına göre gelir elde edilen her kalemin faturalandırma zorunluluğu vardır ve faturalandırma sisteminin içeriği Vergi Usul Kanununca belirlenmektedir.Bu kanuna göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından değişikliğe gidilmiş ve dijital çağa uygun hale getirilerek e-Fatura formatı yürürlüğe girmiştir.
e-Fatura, yeni bir uygulama olarak hayatımıza girse de, kağıt fatura ile aynı işleve sahiptir ancak elektronik ortamda düzenlenmekte ve yine elektronik olarak iletilebilmektedir. e-Fatura, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde düzenlenen, talep edilen fatura bilgilerinin taraflar arasında güvenli bir biçimde paylaşılmasına olanak sunan, dijital ortamlarda kayıt altında tutularak raporlanabilen ve gerektiğinde ibraz edilebilen bir fatura sistemi bütünüdür. Özetle e-Fatura, kağıt faturanın dijital halidir.


Avantajlar

e-Fatura'nın Avantajları

Dijitale Geçin

Faturalarınızı dijital ortama taşıyarak zamandan ve iş gücünden tasarruf etmenizi sağlar.

Maliyetlerinizi Düşürün

Kağıt fatura kullanırken fatura başı ödediğiniz masrafları e-Fatura’ya geçerek kuruşlara düşürebilirsiniz.

Sınırlara Takılmayın

Fatura sınırlaması yaşamadan toplu olarak e-fatura gönderimi yapabilirsiniz.

Kayıpları Ortadan Kaldırın

Elektronik ortamda iletilen faturalar sayesinde fatura kaybı yaşamazsınız.

Klasör Arşivlerinden Kurtulun

Fatura arşiviniz 10 yıla kadar dijital olarak saklanır.

Kolay Erişim

İstediğiniz zaman ve istediğiniz yerden geriye dönük elektronik faturalarınıza erişebilirsiniz.

Süreçlerinizi Hızlandırın

Dijital ortamda fatura iade ve iptal işlemlerini daha hızlı yapabilirsiniz.

Bağımlı Olmayın

Cihaz ve Mekan ayrımı olmadan istediğiniz zaman istediğiniz yerden e-Fatura'nızı düzenleyin.

e-Fatura’ya İsteğe Bağlı Geçişler

Vergi Usul Kanunu‘na ait olan 523 Sıra No’lu Tebliğ Gereğince e-Fatura’ya İsteğe Bağlı Geçişler sadece elektronik ortamda ve 5.000 TL’nin altında e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleyen mükellefler için, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, Ba- Bs formu düzenleyerek bildirim yapma zorunluluğu ortadan kalkıyor.
Bir ticari satışta, ürün ya da hizmeti alan kişi ba (bildirim alacak) ve satan kişi ise bs (bildirim satacak) olarak nitelenir ve ba/bs bildirim formları, bu alış ve satış ilişkisinden doğan faturalandırma işlemini anlatmak için kullanılır.
Ba/bs bildirim formları, vergi beyannamesi olarak işlem görmez ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen dönem içinde kesilen faturalar toplamı KDV hariç 5.000 TL ve üzerinde ise bu formların düzenlenmesi yasal bir zorunluluk haline gelir.
Dijital dönüşüm kapsamında, Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikler neticesinde, sadece elektronik ortamda ve 5.000 TL’nin altında e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleyen mükellefler için ba/bs bildirim formu düzenlemesi zorunluluk olmaktan çıkmıştır. Bu durum ekstra bir uğraş kalemini ortadan kaldırarak şirketinizin operasyonel yükünü azaltır ve size avantaj sağlar.

e-Fatura’ya Nasıl Geçebilirsiniz ?

İşletmenizin dijital dönüşümünü başlatmak için bize [email protected] üzerinden mail atabilir, iletişim sayfamız üzerinden talep gönderebilirsiniz.Uzman ekibimiz sizinle hemen iletişime geçerek aynı gün içerisinde başvurunuzu yaparak e-Fatura kesmeye başlayabilirsiniz.Miyo'nun e-Arşiv Fatura uygulamasına hızlı geçiş yapıp, sorunsuz aktivasyon ile kullanmaya başlayabilirsiniz.

e-Fatura Hakkında Merak Edilenler

Tüzel Kişiler için, mali mühür için ödeyeceğiniz bir ücret bulunmaktadır. Gerçek Kişiler isteğe bağlı olarak E-İmza veya Mali Mühür alabilirler. Bu mühür 3 yılda bir alınır. Sonrasında her firmanın ihtiyacına göre maliyetler değişmektedir. İhtiyaçlarınıza en uygun ürünümüzü bulmak için bizimle iletişime geçiniz.
İki tip kullanım vardır, birincisi kanun kapsamında kullanım zorunluluğu olan kişiler ve kurumlardır, ikincisi gönüllü olarak e-Fatura hizmetine geçiş yapmak isteyen gönüllülerdir. Ancak günümüzün dijital dönüşümüne ayak uydurmak için zorunda olmayan firmalar da e-Faturaya geçiş yapmalıdır.
GİB tarafından tebliğde yer alan kişilere ve kurumlara geçiş zorunluluğu getirilen, kanunen kâğıt fatura ile aynı niteliği taşıyan e-Fatura geçiş hizmetidir. e-Fatura’da, kağıt faturada yer alması gereken tüm bilgiler bulunur, alıcı ile satıcı arasındaki karşılıklı fatura iletimi elektronik ortamda gerçekleşmektedir.
Brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olanlar, ithalat- imalat nedeniyle EPDK’dan lisanslı firmalar, ÖTV III listesindeki malları imal, inşa, ithal eden firmalar, aracı internet siteleri, internet reklamcılığı hizmet aracıları, komisyoncu ve halciler, emlak alım ve satımı yapanlar, oto alım ve satımı yapanlar, işletme ruhsatına sahip oteller e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Gönüllü geçiş yapmak isteyen firmalar ciro alt sınırı olmaksızın geçiş işlemlerini tamamlayabilir.
e-Fatura kullanıcısı olan kişiler ve kurumlar, e-Fatura kullanıcısı olan tüm müşterilerine e-Fatura gönderir, e-Fatura kullanıcı olmayan müşterilerine ise e-Arşiv Fatura gönderirler.
Tüm e-Fatura ve e-Arşiv Fatura görüntülerine GİB web sayfasında bulunan e-belge görüntüleyici ekranlarından fatura XML leri yüklenerek ulaşılabilir. Yine aynı ekrandan ilgili faturaların doğrulamaları yapılabilir. Doğrulama yapılan faturalar, e-Fatura ise aynı ekrandan GİB sistemlerinden başarılı bir şekilde geçerek alıcıya ulaşıp ulaşmadığının bilgisi de sorgulanabilir. Ancak doğrulama yapılan faturalar e-Arşiv Fatura ise online ortamda alıcılara ulaşmadıkları için sorgulama yapılamamaktadır. e-Arşiv Fatura'lar GİB sistemlerine günlük olarak raporlanır. Raporlanan e-Arşiv Fatura'ların GİB sistemlerinde olup olmadığı bilgisi ise, yine GİB web sayfası üzerinden yapılabilir. Bu alanda sorgulama yapmak için fatura göndericisinin VKN/TCKN bilgisi, faturanın tam numarası, faturanın ödenecek tutar bilgisine ihtiyaç vardır. İlgili e-Arşiv Fatura GİB sistemlerine raporlandı ise sorgulama sonucu faturanın şifreli bilgileri ile “Sistemde Kayıtlıdır” ibaresi görülür.
e-Fatura keserken alıcı bilgileri bölümünde yer alan VKN/TCKN alanına alıcının vergi kimlik numarası girildiğinde, sistem alıcısına göre fatura türünü otomatik seçer. Unvanı kısmına alıcının unvanı; T.C. Kimlik numarası girildiğinde ise alıcının adı ve soyadının tam olarak girilmesi zorunludur. Bu bilgiler girildikten sonra faturaya mal/hizmet ayrıntıları eklenir ve doğrudan portal üzerinden alıcısına iletilir.
GİB tarafından XML tabanlı global bir standart olan UBL-TR formatıdır.
Gönderici kullandığı ticari yazılım ya da GİB/Özel Entegratör portallerinden fatura oluşturur ve gönderir. Gönderilen faturalar öncelikle GİB sistemlerine iletilir. GİB faturaları şema/schematron kontrolüne tabi tutar. Herhangi bir hata almayan faturalar GİB sistemlerinden alıcı sistemlerine iletilir. Faturalar alıcı sistemlerine ulaştığında alıcı, başarılı aldığına dair GİB e sistem yanıtı döner. Böylece gönderici sistemlerinde de faturanın durumu başarılı olarak değişir.
e-Fatura mükellefi olmayan kurum ve kuruluşlara e-Fatura kesmeniz mümkün değildir. Ancak siz e-Fatura mükellefiyseniz karşı tarafa e-Arşiv Fatura kesilir. e-Arşiv Fatura ayrı bir belge türü değildir. e-Fatura olmayanlara kesilen e-Fatura’dır.
Evet, zorundadır. 2018 yılı ve takip eden dönemlerde brüt olarak satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan tüm kurum ve kuruluşlar e-Fatura mükellefi olmayan alıcılara fatura kesebilmek için geçmek zorundadır.
e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler hesaplarının açılmasını takip eden 7 günden sonra kayıtlı kullanıcılara e-Fatura göndermek ve almak zorundadırlar.
Ek olarak, e-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur.
e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine düzenledikleri e-Faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde e-Faturanın kağıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konusu kağıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması ve kağıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için e-Faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekir.
Geriye dönük e-Fatura, gönderilme ve düzenlenme zamanından öncesinde yapılan işlemler için kesilen faturadır. Örneğin bir mal teslimatı ve hizmet ifasından 4 gün sonra fatura düzenlerseniz 4 gün öncesi için fatura düzenlemiş olacağınız için geriye dönük fatura düzenlemiş olursunuz. Yasal olarak geriye dönük faturalar 7 gün içinde düzenlenmelidir.
Burada kritik nokta ise söz konusu tarihle cari tarih arasında başka bir faturanın düzenlenmemiş olması gerekmektedir.

e-Fatura'da 7 günlük süre nasıl hesaplanır?


Faturanın nasıl düzenleneceği ile ilgili konular, VUK 231'inci maddesinde "Fatura nizamı" başlığı altındaaçıklanmıştır. Buna göre e-Fatura malın teslimi ya da hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içindedüzenlenmelidir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır.

7 günlük süre hesaplanırken, işlemin gerçekleştiği gün dikkate alınacak mı, yoksa süre, hesabı takip eden gündenitibaren mi başlayacaktır, sorusunun cevabı VUK'un 18. maddesinde "Sürelerin hesaplanması" başlığı altındaaçıklanmıştır.

Kanuna göre süre, gün olarak belirlenmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter. Yani e-Fatura düzenleme için öngörülmüş 7 günlük azami sınırın hesabında faturanın düzenlenmesi gereken gün hesabakatılmayacak, takip eden günden itibaren yedinci günün mesai saati bitimine kadar fatura düzenlenebilecektir.

Geriye dönük Fatura kesmenin cezası var mı?


Vergi Usul Kanunu'na göre fatura, malın teslimatının yapıldığı tarihten itibaren en fazla 7 gün içinde düzenlenmelidir. Bu süre aşıldığı takdirde hiç düzenlenmemiş sayılarak Vergi Usul Kanunu'nun 353. maddesine bağlı olarak Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. 7 günlük süreden sonra düzenlenen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılarak

2022 yılında 500 TL'den az olmamak üzere fatura tutarının %10 oranında özel usulsüzlük cezası kesilir.

VUK 353/1'e göre; "e-Belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesi gerekirken (istisnai haller haricinde) kağıt olarak düzenlenmesi veya hiç düzenlenmemiş sayılması durumunda; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 2022 yılı için 500 Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bir takvim yılı içinde her bir belge türüne ilişkin olarak tespit edilen özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 2022 yılı için 250.000 Türk lirasını geçemez.
e-Faturada, kağıt faturada olduğu gibi iptal ve iade işlemleri yapılabilir. Gönderdiğiniz e-Faturanın iptal edilebilmesi için alıcının 8 gün içerisinde bu faturayı "reddetmesi" gerekiyor. 8 gün içerisinde reddedilmeyen e-faturalar onaylanmış sayılır.