e-Müstahsil Makbuzu (e-MM)

Miyo e-MM ile İş Süreçlerinde Vakit Kaybına Son!

e-MM Nedir?

Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları tarımsal ve hayvansal ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye müstahsil makbuzu denir.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen usul ve esaslarla, müstahsil makbuzu ile aynı nitelikleri taşıyan elektronik belgelerin düzenlenmesi, saklanması, iletilmesi ve Gelir idaresi Başkanlığı’na raporlanmasına ait işlemleri kapsayan uygulamaya ise e- Müstahsil Makbuzu (e-MM) denir.


Kimler e-MM Kullanmak Zorundadır ?

2020 veya müteakip yıllarda e-Fatura uygulamasına geçen ve aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunan mükelleflerin, e-Fatura’ya geçiş ile birlikte e-Müstahsil Makbuzu’na geçişi zorunludur.
Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin “e-Müstahsil Makbuzu”na zorunlu geçişleri 01.01.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
Bununla birlikte Gelir İdaresi Daire Başkanlığı uygun görülen mükellef veya mükellef gruplarının, en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçiş zorunluluğu getirmeye yetkilidir.
Ayrıca mükelleflerin talep etmesi durumunda, e-Müstahsil Makbuzu’na isteğe bağlı geçiş yaparak kağıt ve baskı masraflarından kurtulabilir.


Avantajlar

e-MM’nin Avantajları

Dijitale Geçin

Müstahsil Makbuzunuzu dijital ortama taşıyarak zamandan ve iş gücünden tasarruf etmenizi sağlar.

Mevzuata Uygun

Güncel mevzuata uygun işleyen bir uygulama ile işlemlerinizi güvenle yaparsınız.

Otomatik Hesaplama

Tüm hesaplamalarınız otomatik olarak yapılır.

Kolay Erişim

İstediğiniz zaman ve istediğiniz yerden geriye dönük elektronik müstahsil makbuzlarınıza erişebilirsiniz.

e-MM’ye Nasıl Geçebilirsiniz ?

Mesleki faaliyetlerinizi nedeniyle defter tutmayan çifçilerden ürün satın alıyorsanız, işletmenizin dijital dönüşümünü başlatmak için bize [email protected] üzerinden mail atabilir, iletişim sayfamız üzerinden talep gönderebilirsiniz.Uzman ekibimiz sizinle hemen iletişime geçerek aynı gün içerisinde başvurunuzu yaparak e-Müstahsil Makbuzu kesmeye başlayabilirsiniz. Miyo'nun e-MM uygulamasına hızlı geçiş yapıp, sorunsuz aktivasyon ile kullanmaya başlayabilirsiniz.

e-MM Hakkında Merak Edilenler

Defter tutan çiftçilerin veya toptancı niteliğinde bulunan ticari şirketlerin, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında fatura yerine düzenledikleri ticari belgeye müstahsil makbuzu denir.
Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzunun elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 235 inci maddesine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “müstahsil makbuzu” , elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesidir.
Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçer.
Müstahsil makbuzunda gelir vergisi stopajı, mera fonu, SGK prim kesintisi, borsa tescili vardır, ancak KDV yoktur.
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olup faaliyetleri gereği e-Müstahsil Makbuzu düzenleyen çiftçi ya da toptancılar haricindeki firmalar/şahıslar e-Müstahsil Makbuzu düzenleyemez.